Bedrijfsprofiel

BAG is 20 jaren geleden te Stein opgericht met de visie om verontreinigde grond te be- en verwerken tot een immobilisaat. Zeker in Limburg komt veel grond vrij met een hoog gehalte aan lutum (leem, klei) die minder ideaal zijn voor een reiniger maar des de interessanter zijn voor immobilisatie.

In samenwerking met DSM heeft BAG haar immobilisatietechniek ontwikkeld. Een terrein van circa 33 hectare, verontreinigd met gips, is door BAG compleet voorzien van een pakket met immobilisaat zijnde Vandolith®. Voor een overzicht van projecten waar Vandolith® is toegepast, verwijzen wij u graag naar de projectenlijst.

Vandolith® wordt toegepast in de grond- weg- en waterbouw als secundaire bouwstof, hierdoor levert BAG een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de bouwstoffen- en reststoffenkringloop in Nederland. Er hoeft minder afval te worden gestort en de winning van primair zand en grind kan worden beperkt. De bouwstoffen van BAG zijn terugneembaar en eindeloos recyclebaar zodat materialen die eenmaal in de kringloop zijn opgenomen, een nuttige functie kunnen blijven behouden.

Het zijn ‘beste bouwstoffen’

Waar BAG voorheen beschikte over één inname locatie, beschikt BAG heden over vast inname- en productielocaties te Stein, Sterksel en Tilburg. Daarnaast hebben we inmiddels ook projecten ‘on-site’ uitgevoerd.

BAG beschikt over een mobiele menginstallatie, en zodoende zijn we landelijk operationeel voor de verwerking van reststoffen en de productie van bouwstoffen. Door ter plaatse reststoffen te verwerken tot een hoogwaardige bouwstof, wordt aanzienlijk bespaart op ondermeer transportkosten. Immobilisatie brengt zo enorme financiële voordelen met zich mee.

Indien u kiest voor de toepassing van Vandolith®, zorgt BAG eventueel voor een goede begeleiding van het project. Zowel het traject van vergunningsaanvraag (bij verwerking on-site) tot uitvoering in het werk, voorziet BAG u graag van advies. Daarbij heeft BAG veel ervaring als verwerker van reststoffen, ook hierin kan BAG als partner het nodige voor u betekenen.

BAG verwerkt reststoffen tot bouwstoffen conform de BRL7500 en BRL9322. De uitgeleverde bouwstoffen zijn NL BSB-gecertificeerd en voldoen aan alle eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Daarbij kan Vandolith gezien worden als een ‘CO2 arme bouwstof’. Bag beschikt over een kwaliteitssysteem conform ISO9001.

BAG B.V.
Beste Bouwstoffen
spacer
Duurzame recycling van reststoffen tot gecertificeerde bouwstoffen die steeds weer opnieuw te gebruiken zijn.”
1
“Aanzienlijk financieel voordeel door de besparing op de inzet van primaire grondstoffen en het construeren met de positieve eigenschappen van een cementgebonden fundering.”
2
Landelijk operationeel door ter plaatse verwerken van reststromen middels gecertificeerde processen en producten.”
3
20 jaar toonaangevende ervaring in verwerking van reststoffen en het funderen op duurzame en voordelige bouwstoffen.”
4
Nieuwsflits Nieuwsflits
BAG immobiliseert 25.000 ton verontreinigde klei
- 07 / 02 / 2013 -

BAG immobiliseert 25.000 ton verontreinigde klei

Op de locatie van Zeeuwgrond te Vlissingen, heeft BAG BV 25.000 ton aan verontreinigde klei  be- en verwerkt tot Vandolith® G. Middels een specifiek procedé is verontreinigde klei met een lutumgehalte van 25% dusdanig bewerkt, zodat deze geschikt is gemaakt voor immobilisatie. Doordat de afvalstoffen ter plaatse zijn verwerkt en het Vandolith® G op een geringe afstand is toegepast, heeft er een grote besparing plaatsgevonden op transportkosten.

Er kan worden gesproken van een duurzaam project want er is bespaard op stortvolume (klei is gerecycled ipv gestort) en op primair funderingsmateriaal.