Bouwstoffen

Bag - Bouwstoffen

De bouwstoffen van BAG zijn niet alleen gunstig voor een beter milieu, ook in financieel opzicht zijn er voordelen. Zo zijn de BAG bouwstoffen in het algemeen goedkoper dan de gangbare producten in de markt. Elk van de bouwstoffen heeft de eigenschappen die de constructie waarin het product wordt toegepast, in zijn geheel goedkoper maakt. Zo kan er vaak bespaard worden op de asfaltdikte van een constructie.

BAG kan bouwstoffen leveren met een diversiteit aan druksterkten. Standaard wordt door BAG de bouwstof ‘Vandolith® G’ geleverd. Vandolith® G behelst een druksterkte van 1,5 N/mm2 na 28 dagen. Indien gewenst kan het Vandolith® G worden uitgeleverd met hogere druksterkten tot 5 à 10 N/mm2 na 28 dagen. De bouwstoffen worden geleverd onder certificaat van de BRL9322 en beschikken over het NL BSB-keurmerk.

Door BAG is het ook mogelijk om projecten te voorzien van bouwstoffen, door verwerking van reststoffen on-site. Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van een bodemsanering een combinatie te maken met de aanleg van infrastructuur of de reststoffen ter plaatse van de projectlocatie aan te voeren en te verwerken.

In deze gevallen kan niet alleen bespaard worden op transportkosten maar ook op de aankoop van andere bouwstoffen. Referentieprojecten van BAG illustreren deze voordelen.

Indien het werk zijn functie verlies kan het product eenvoudig worden verwijderd met behulp van een asfaltfrees. Door het recyclen van het freesmateriaal wordt een nieuw funderingsmateriaal verkregen met dezelfde eigenschappen.

De kwaliteit is vergelijkbaar met het oorspronkelijke product. Hiervoor is in opdracht van het CIM door de firma Intron een onderzoek gedaan naar de milieuhygiënische kwaliteit van het Vandolith®. Geconcludeerd wordt dat het Vandolith® ruimschoots voldoet aan de eisen.

Download:
Lange termijn gedrag immobilisaat

Bouwstof Vandolith® G Bouwstof Vandolith® G
Gerealiseerde projecten Gerealiseerde projecten
Nieuwsflits Nieuwsflits
Gerecycled Vandolith® G toegepast
- 23 / 05 / 2013 -

Gerecycled Vandolith® G toegepast

De haven terreinen van Wessem Port Services te Stein zijn grotendeels gefundeerd op Vandolith. Wessem Port Services heeft in 2012 een overslag installatie gebouwd voor meststoffen, waarbij de belading van schepen via een bunkersysteem automatisch wordt uitgevoerd. Ook bestaat de mogelijkheid om meststoffen tussentijds in de hal op te slaan. De schepen liggen tijdens de belading door de overstekende dakconstructie droog. Voor het aanbrengen van de funderingen van de hal moest ca. 800 ton aan Vandolith funderingen worden opgenomen. Deze Vandolith is na breken gerecyceld en opnieuw toegepast in hellingbaan van de stortbunkers.

Bouwstof Bouwstof
Vandolith® G
- Vandolith® G -

Vandolith® G

Vandolith® G is een cementgebonden vormgegeven bouwstof, een vervanger van zand- cement stabilisaties, meng- en betongranulaat. Vandolith® G wordt voornamelijk toegepast als funderingsmateriaal onder asfalt- of betonverhardingen en tevens onder klinkerverhardingen. Kenmerkende toepassingen zijn:

  • Vloeistofdichte vloeren;
  • Zwaar belaste industrievloeren;
  • Wegfunderingen (voor met name zwaar verkeer);
  • Plaatfunderingen;
  • Constructief ophoogmateriaal.

Zie tevens de referentieprojecten.

Vandolith® G wordt standaard geleverd met een druksterkte van 1,5 – 2,0 N/mm2 na 28 dagen. Hogere druksterkten van 5 – 10 N/mm2 zijn ook haalbaar. Daarnaast voldoet Vandolith® G aan de duurzaamheidseisen inzake ‘nat-droog bestandheid’ en de ‘vorst-dooi bestandheid’.