Vandolith® G

  • Vandolith® G
  • Vandolith® G
  • Vandolith® G

Vandolith® G is een cementgebonden vormgegeven bouwstof, een vervanger van zand- cement stabilisaties, meng- en betongranulaat. Vandolith® G wordt voornamelijk toegepast als funderingsmateriaal onder asfalt- of betonverhardingen en tevens onder klinkerverhardingen. Kenmerkende toepassingen zijn:

  • Vloeistofdichte vloeren;
  • Zwaar belaste industrievloeren;
  • Wegfunderingen (voor met name zwaar verkeer);
  • Plaatfunderingen;
  • Constructief ophoogmateriaal.

Zie tevens de referentieprojecten.

Vandolith® G wordt standaard geleverd met een druksterkte van 1,5 – 2,0 N/mm2 na 28 dagen. Hogere druksterkten van 5 – 10 N/mm2 zijn ook haalbaar. Daarnaast voldoet Vandolith® G aan de duurzaamheidseisen inzake ‘nat-droog bestandheid’ en de ‘vorst-dooi bestandheid’.

Vandoltih® G wordt uitgeleverd onder certificaat van de BRL9322. Voor meer informatie, zie productkwalificaties op deze pagina. Productiehoeveelheden betreffen standaard 100 – 2500 ton per dag. Er zijn mogelijkheden om grotere hoeveelheden per dag af te nemen. Vandolith® G wordt uitgeleverd als een los korrelig product en zal na verwerking direct gaan uitharden. Wij wijzen u graag op de verwerkingsrichtlijnen van Vandolith® G.