Meer dan 100.000 ton Vandolith voor distributiecentrum

In de tweede helft van 2016 heeft BAG in samenwerking met de firma Reyrink ruim 110.000 ton Vandolith ter plaatse geproduceerd en geleverd voor de realisatie van een distributiecentrum voor de firma Scherpenhuizen in Eindhoven Acht.

Het gebouw telt 44.000m2 begaande vloeroppervlak en zal met name gebruikt worden voor de verpakking en distributie van groente en fruit.

Truckservice Simons

Zie tevens onze nieuwsbrief van juni 2017.

Langs de A2 ter hoogte van Echt is er een nieuw truckcentrum gerealiseerd, waar onder andere 140 Mercedes trucks en opleggers van de naastgelegen Action geserviced zullen worden. Een zwaar belast terrein waar voor de aanleg ervan er ruim 6.000 ton Vandolith® is toegepast.

Veilige fietsomgeving Sittard

Voor wielrenners is het een uitkomst, de nieuwe zogenoemde ‘veilige fietsomgeving’ in Sittard-Geleen. Met de toegenomen populariteit van de sport ontstaan er steeds vaker gevaarlijke situaties op de weg. Nu is er een nieuwe plek om allerlei situaties die ze tegen kunnen komen te oefenen. Van kasseienstroken tot glad asfalt. 

BAG BV produceert en levert 20.000 ton Vandolith ter plaatse

In het najaar van 2015 heeft BAG BV voor de firma Buitendijk gevestigd te Bergschenhoek circa 20.000 ton Vandolith geleverd ten behoeve van de fundering van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De fundering met Vandolith is opgebouwd uit twee lagen met een totale dikte van 50 cm. Hiermee is 20.000 m2 terrein voorzien van een hoogwaardige bouwstof.

BAG BV levert aan Buitenring Parkstad Limburg

In samenwerking met aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg en Voets Gewapende Grondconstructies b.v. levert BAG ruim 40.000 ton Vandolith als toepassing voor de opbouw van landhoofden en de constructie van steile wanden langs de nieuw te vestigen buitenring in het zuiden van het land.In combinatie met wapeningsdoeken wordt het Vandolith in de constructies aangebracht en door deze werkwijze is er sprake van een sterk fundament voor een constructies met hellende eigenschappen.

 

Ontsluiting A28 TT-circuit

De fundering van de ontsluiting  A28, nabij het TT-circuit in Assen, is gerealiseerd middels de toepassing van Vandolith. Het Vandolith is on-site geproduceerd hetgeen een direct logistiek voordeel heeft opgeleverd voor de realisatie van de fundering.

Container Terminal Nijmegen

Voor de realisatie van de fundering van de Container Terminal Nijmegen is gebruik gemaakt van Vandolith. Naast de levering van het Vandolith lag ook de verwerking van het Vandolith bij BAG. Hierbij heeft BAG voor dit onderdeel de invulling gerealiseerd van het D/C contract van de hoofdaannemer. De fundering dient te voldoen aan het opvangen van hoge statische belastingen van vijf hoog gestapelde, beladen containers en een reachstacker. De containers gelden hiermee als maatgevende belasting. 

Avenue2
- 2014 -

Avenue2

In opdracht voor Avenue 2 is door toepassing van Vandolith, de ruimte  tussen de tunnelwand en de damwand, een hoogwaardige constructieve en economisch voordelige oplossing gecreëerd. Hierdoor is er bespaard op de inzet van een primaire grondstoffen.

Logisitieke centra
- 2007 - 2013 -

Logisitieke centra

Een belangrijke eigenschap  voor de fundering van logistieke centra, is een voldoende drukspreiding in de fundering.  Door Vandolith® G toe te passen wordt gekozen voor een plaatfundering die voorziet in deze gewenste drukspreiding. 

In logistieke centra wordt het interne transport vaak uitgevoerd met heftruck. Dergelijke transportmiddelen geven een grote puntbelasting waardoor er hoge eisen worden gesteld aan de bewapening en dikte van de fundering en de kwaliteit van de afwerkvloer. 

BAG levert 40.000 ton Vandolith on-site

Ter plaatse van de locatie van Zeeuwgrond te Nieuwdorp, heeft BAG in de zomer van 2012 circa 40.000 ton Vandolith® G geproduceerd. In de nabij gelegen stortplaats van Delta Milieu is het Vandolith® G aangebracht op een oppervlakte van 2,5 ha. De locatie - een voormalige stortlocatie - is nu herontwikkeld als opslagterrein voor containers, grond e.d.

BAG heeft een receptuur ontwikkeld voor de verontreinigde grond die ter plaatse in depot lag. Aangezien de grond een groot deel bestond uit verontreinigde klei, is een specifiek procedé toegepast zodat de grond kon worden verwerkt ipv te hoeven worden gestort.  

Vliegveld gefundeerd op 4 cm asfalt

Het vliegveld voor lichte privévliegtuigen in de omgeving van Venlo maakt tot voor kort gebruik van een grasbaan. Inmiddels is onder de naam Trafficport Venlo een nieuwe locatie betrokken aan de A67. Op deze locatie is een professioneel terrin gerealiseerd met een start- en landingsbaan van 700 meter. Het totale terrein meet ca. 20 ha en biedt uiteraard ruimte aan luchtvaartactiviteiten maar daarnaast ook aan transport- en educatieactiviteiten. 

BAG heeft de totale terreininrichting verzorgd van funderingsontwerp tot begeleiding in de uitvoering. Het verharde oppervlak bedraagt 8 ha en is opgebouwd met een fundering van Vandolith(r) G. Het bijzondere aan het ontwerp, betreft de geringe toepassing van slechts 4 cm asfalt.

Multimodaal op- en overslagterrein

Met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar is de op- en overslaghaven van Wessem Port Services in Stein één van de grootste binnenhavens van Nederland. WPS biedt multimodale overslag; spoor, water en weg. De locatie is bereikbaar voor binnenvaartschepen tot 2.500 ton. 

Voor het op- en overslagterrein van bulkgoederen met een oppervlakte van 2 ha. werd gekozen voor een vloeistofkerende constructie van Vandolith(r) G en asfalt. Langs de kade, waar ook schrankende bewegingen en zware wiellasten te verwachten zijn, is gekozen voor een combinatiedeklaag. 

Vandolith voor kassen
- 2010 - 2013 -

Vandolith voor kassen

Eén van de grote voordelen van toepassing van Vandolith is de besparing op en van primaire grondstoffen. Vandolith leent zich vaak uitstekend als vervanger voor een betonfundering. Aangezien Vandolith bestaat uit 100% gerecycled product, hangt er tevens een ‘groen kaartje aan’.

 

Fietspad Veldhoek - Ruurlo

De Provincie Gelderland stimuleert de toepassing van immobilisaat in wegconstructies. BAG is via een aanbesteding in de gelegenheid gesteld om haar product Vandolith® G in te zetten bij de aanleg van het fi etspad Veldhoek- Ruurlo. Het fietspad is gelegen langs de Provinciale weg de N315. Over een afstand van bijna 4 kilometer is een bochtig tracé gerealiseerd tussen de weg en de bosrand. De breedte was 3,50 meter en de dikte 25 centimeter. Het fietspad wordt ook gebruikt door zwaar onderhouds- en landbouwverkeer. In totaal is bijna 7000 ton Vandolith® G geproduceerd en geleverd. Daarbij is conform de wens van de provincie uitgegaan van baggerslib als grondstof.