BAG levert 40.000 ton Vandolith on-site

  • BAG levert 40.000 ton Vandolith on-site
  • BAG levert 40.000 ton Vandolith on-site
  • BAG levert 40.000 ton Vandolith on-site

Ter plaatse van de locatie van Zeeuwgrond te Nieuwdorp, heeft BAG in de zomer van 2012 circa 40.000 ton Vandolith® G geproduceerd. In de nabij gelegen stortplaats van Delta Milieu is het Vandolith® G aangebracht op een oppervlakte van 2,5 ha. De locatie - een voormalige stortlocatie - is nu herontwikkeld als opslagterrein voor containers, grond e.d.

BAG heeft een receptuur ontwikkeld voor de verontreinigde grond die ter plaatse in depot lag. Aangezien de grond een groot deel bestond uit verontreinigde klei, is een specifiek procedé toegepast zodat de grond kon worden verwerkt ipv te hoeven worden gestort.  

Bouwjaar
2012
Bouwstof
Locatie
Nieuwdorp te Zeeland

BAG heeft het gehele traject van receptuuronderzoek tot uitvoering, begeleid. In 1e instantie is de grond en klei door BAG behandeld en gezeefd zodat deze geschikt is voor immobilisatie. De productie is uitgevoerd met de eigen menger en er is per dag 1500 ton product geleverd. 

Het gehele proces is uitgevoerd onder certificaat conform de BRL7500 en BRL9322. De kwaliteit van het proces en product is tevens gewaarborgd door de inzet van een mobiel laboratorium, die tijdens het gehele project van dienst heeft gedaan.