Fietspad Veldhoek - Ruurlo

  • Fietspad Veldhoek - Ruurlo
  • Fietspad Veldhoek - Ruurlo
  • Fietspad Veldhoek - Ruurlo

De Provincie Gelderland stimuleert de toepassing van immobilisaat in wegconstructies. BAG is via een aanbesteding in de gelegenheid gesteld om haar product Vandolith® G in te zetten bij de aanleg van het fi etspad Veldhoek- Ruurlo. Het fietspad is gelegen langs de Provinciale weg de N315. Over een afstand van bijna 4 kilometer is een bochtig tracé gerealiseerd tussen de weg en de bosrand. De breedte was 3,50 meter en de dikte 25 centimeter. Het fietspad wordt ook gebruikt door zwaar onderhouds- en landbouwverkeer. In totaal is bijna 7000 ton Vandolith® G geproduceerd en geleverd. Daarbij is conform de wens van de provincie uitgegaan van baggerslib als grondstof.

Bouwjaar
2009
Bouwstof
Locatie
Ruurlo

Het product is geleverd vanuit  Groenlo waar BAG samenwerkt met de firma Rouwmaat. Een fundatie met Vandolith® G heeft als voordeel dat het risico van scheurvorming in het oppervlak van bijvoorbeeld een fietspad tot een minimum wordt beperkt. Dit komt doordat de doorgroei van wortels van omliggende bomen en struiken niet mogelijk is bij toepassing van deze fundering. Na een week is het werk voorzien van een toplaag uit asfalt.