Multimodaal op- en overslagterrein

  • Multimodaal op- en overslagterrein
  • Multimodaal op- en overslagterrein

Met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar is de op- en overslaghaven van Wessem Port Services in Stein één van de grootste binnenhavens van Nederland. WPS biedt multimodale overslag; spoor, water en weg. De locatie is bereikbaar voor binnenvaartschepen tot 2.500 ton. 

Voor het op- en overslagterrein van bulkgoederen met een oppervlakte van 2 ha. werd gekozen voor een vloeistofkerende constructie van Vandolith(r) G en asfalt. Langs de kade, waar ook schrankende bewegingen en zware wiellasten te verwachten zijn, is gekozen voor een combinatiedeklaag. 

Bouwjaar
2012
Bouwstof
Locatie
Stein

Het terrein is in samenwerking met BAG ontworpen en bevat geen hinderlijke overgangen, putten en andere obstakels. Het terrein kan flexibel worden ingedeeld met muren van betonblokken. Er is gekozen voor een fundering van 45 cm Vandolith(r) G en een asfaltverharding van 14 cm, voldoende voor de zwaarste belastingen. 

WPS koos voor Vandolith(r) G vanwege zijn grote sterkte, lage kostprijs en vanwege zijn lage doorlatendheid. Vandolith(r) G werd door de provincie beoordeeld als een goede IBC laag als afdekking op een hostorische bodemverontreiniging ter plaatse van het opslagterrein. 

Vandolith (r) G verenigt derhalve twee functies in éé: isolerende laag uitgevoed als een zwaar bedrijfsterrein voor op- en overslag van bulkgoederen.