Ontsluiting A28 TT-circuit

  • Ontsluiting A28 TT-circuit
  • Ontsluiting A28 TT-circuit
  • Ontsluiting A28 TT-circuit

De fundering van de ontsluiting  A28, nabij het TT-circuit in Assen, is gerealiseerd middels de toepassing van Vandolith. Het Vandolith is on-site geproduceerd hetgeen een direct logistiek voordeel heeft opgeleverd voor de realisatie van de fundering.

Bouwjaar
2014
Bouwstof
Locatie
Assen

Door BAG zijn mineralen reststromen uit de regio ingenomen en verwerkt conform de BRL7500 en BRL9322. In samenwerking met het bevoegd gezag is een tijdelijk depot ingericht om deze stromen te accepteren, keuren en uiteindelijk te verwerken tot Vandolith. Na afronding van het project is het tijdelijk depot weer in oorspronkelijke staat opgeleverd. BAG heeft 19.500 ton Vandolith geleverd met een standaard druksterkte van 1,5 – 2,0 Mpa.