Reststoffen en locaties

Bag - reststoffen

Door de ruime ervaring van BAG, zijn we bekend met een groot scala aan reststoffen en kunnen we deze ook verwerken. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden naar verontreinigde grond en mineralen reststoffen, zie lijst reststoffen welke reststoffen BAG mag (EURAL) en kan verwerken.

Verontreinigde grond

BAG accepteert enkel verontreinigde grond voor immobilisatie die verwerkt kan worden onder de BRL7500. Geschikt grond voor immobilisatie:

  • Grond verontreinigd met hoge gehalten aan anorganische parameters (zware metalen).
  • Grond verontreinigd met zinkassen, loodslakken e.d.
  • Niet reinigbare grond, ofwel grond met een zeer hoog lutum gehalte (2mu >25%), zoals klei en leem.

Mineralen reststoffen

Door de jaren heen heeft BAG een groot scala mineralen reststoffen verwerkt. Mineralen reststoffen worden geaccepteerd conform de BRL9322. De aangeboden stoffen worden door BAG op hun verwerkingsmogelijkheden beoordeeld. Geschikte mineralen reststoffen zijn onder meer:

  • Assen en slakken;
  • Verontreinigd funderingsmateriaal;
  • Straal- en veegstoffen;
  • Vliegassen;
  • Bodemassen;
  • Slibben en residuen.

In onderstaande map zijn de innamelocaties van BAG gesitueerd met bijgaand de acceptatievoorwaarden.

Onze locaties zijn standaard geopend van 7:30 – 16:30, bij afwijkende lostijden gelieve deze te melden.

Neem contact op Neem contact op
Nieuwsflits Nieuwsflits
BAG immobiliseert 25.000 ton verontreinigde klei
- 07 / 02 / 2013 -

BAG immobiliseert 25.000 ton verontreinigde klei

Op de locatie van Zeeuwgrond te Vlissingen, heeft BAG BV 25.000 ton aan verontreinigde klei  be- en verwerkt tot Vandolith® G. Middels een specifiek procedé is verontreinigde klei met een lutumgehalte van 25% dusdanig bewerkt, zodat deze geschikt is gemaakt voor immobilisatie. Doordat de afvalstoffen ter plaatse zijn verwerkt en het Vandolith® G op een geringe afstand is toegepast, heeft er een grote besparing plaatsgevonden op transportkosten.

Er kan worden gesproken van een duurzaam project want er is bespaard op stortvolume (klei is gerecycled ipv gestort) en op primair funderingsmateriaal.