Techniek

Bag - Techniek

BAG kan klanten voorzien van een totaalpakket als het gaat om verwerken van reststoffen tot grondstoffen.

Ten grondslag van dit proces ligt een jarenlange ervaring in het immobiliseren van reststoffen tot bouwstof. Sedert 20 jaar geleden is BAG begonnen met het ontwikkelen van deze techniek en heeft BAG in samenwerking met DSM een terrein van ruim 30 hectare voorzien van immobilisaat met de productnaam Vandolith.

Kwaliteit staat voorop in ons proces. De verwerking van reststoffen dient met de nauwkeurigheid te worden uitgevoerd waarbij veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Het Vandolith moet garant staan voor een onbetwistbaar product. Het gehele proces van acceptatie van reststoffen tot uitlevering van het product, gebeurt conform de richtlijnen van de BRL7500 en BRL9322. Door deze werkwijze kan altijd aan de afnemer worden verzekerd dat het uitgeleverde product voldoet aan de nationale eisen en richtlijnen.

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd waar ter plaatse een afvaldepot is verwerkt tot een bouwstof die direct is toegepast als fundering. Naast een aanzienlijke kostenbesparing in logistiek levert het ook direct een aantal milieuvoordelen op.

De bindmiddelen (cement en additieven) worden gebruikt voor zowel de immobilisatie van de reststoffen als voor het bereiken van de verlangde druksterkte. Elke alternatieve verwerking van de reststoffen zou ook CO2 produceren en deze hoeveelheid kan dus in mindering worden gebracht.

Met andere woorden, bij immobilisatie kan men spreken van een dubbelgebruik van cement, zowel voor afvalverwerking en bouwstofproductie staat een ‘CO2 arme bouwstof’. En daarbij is nog buiten beschouwing gebleven dat de inzet van Vandolith® leidt tot dunnere asfaltlagen. Ook daardoor daalt de CO2 footprint van Vandolith®.

In onderstaande wordt stapsgewijs beschreven hoe BAG te werk gaat.

Neem contact op Neem contact op
Nieuwsflits Nieuwsflits
Gerecycled Vandolith® G toegepast
- 23 / 05 / 2013 -

Gerecycled Vandolith® G toegepast

De haven terreinen van Wessem Port Services te Stein zijn grotendeels gefundeerd op Vandolith. Wessem Port Services heeft in 2012 een overslag installatie gebouwd voor meststoffen, waarbij de belading van schepen via een bunkersysteem automatisch wordt uitgevoerd. Ook bestaat de mogelijkheid om meststoffen tussentijds in de hal op te slaan. De schepen liggen tijdens de belading door de overstekende dakconstructie droog. Voor het aanbrengen van de funderingen van de hal moest ca. 800 ton aan Vandolith funderingen worden opgenomen. Deze Vandolith is na breken gerecyceld en opnieuw toegepast in hellingbaan van de stortbunkers.

Beoordeling

Indien u beschikt over een chemische analyse kan BAG aangeven of immobiliseren een optie is. Heeft u geen analyse dan kan BAG de afvalstof laten onderzoeken of deze geschikt is voor immobilisatie. De afvalstof wordt getoetst conform de voorschriften van het besluit bodemkwaliteit alsmede de richtlijnen van de BRL7500 en BRL9322. Daarnaast zal BAG een toetsing uitvoeren op ervaringsgetallen.

Bag - Beoordeling

Onderzoek

Reststoffen worden fysisch dusdanig bewerkt totdat deze geschikt zijn voor immobilisatie. Vervolgens wordt een receptuuronderzoek uitgevoerd waarbij de druksterkten en milieuhygiënische kwaliteit worden vastgesteld. Tevens kan er specifiek receptuuronderzoek voor bijvoorbeeld een separate afvalstof of werk worden uitgevoerd.

Bag - Onderzoek

Funderingsadvies

BAG kan u – indien gewenst - voorzien van advies bij het ontwerp van de fundering danwel totale constructie. In de loop der jaren, zijn door de toepassing van Vandolith®, duurzame projecten gerealiseerd met ten grondslag een fundering die financieel voordelen gaf voor het totale project.

Bag - Funderingsadvies

Productie

In achtneming van bovenstaande wordt een voorstel overlegd:

  • Met sec de verwerking van de afvalstroom;
  • De levering van Vandolith;
  • Een combinatie van ad. 1 en ad. 2

Productie vindt plaats standaard plaats op de locaties van BAG te Stein, Sterksel of Tilburg. Tevens bestaat de mogelijkheid om on-site te produceren door reststoffen te transporteren naar de projectlocatie danwel ter plaatse te immobiliseren.

Bag - Productie

Uitvoering

Tijdens de toepassing van Vandolith, verleent BAG u graag van advies bij de uitvoering en verwerking van het Vandolith®.

Bag - Uitvoering

Terugneembaar

Vandolith® is oneindig recyclebaar. Indien een constructie van een tijdelijke duur zou zijn of werkzaamheden bij een project leider ertoe dat er Vandolith vrijkomt, kan BAG deze altijd recyclen danwel accepteren. Indien het Vandolith® gefreesd wordt aangeleverd volstaat een eenvoudige behandeling om het Vandolith® weer direct te kunnen toepassen. De milieuhygiënische als fysische eigenschappen van het product blijven gewaarborgd.

Bag - Terugneembaar